Beskärning


Behöver du hjälp med beskärning av fruktträd, buskar och häckar? Vi hjälper dig med all form av beskärning i din trädgård.

Om behov finns ombesörjer vi bortforsling mot en extra kostnad, beroende på mängd.


Beskärning inkl. maskiner : 700kr inkl.moms


Är du i behov av Arborist hjälper vi gärna till att vidarebeforda dig till någon av våra kunniga kollegor.